top of page

 

BEDRIFTSKUNDE

 

En byggeprosess er et samarbeid mellom flere aktører, det krever godt samarbeid og kommunikasjon i byggeprosessen. Vi er med og ligger i forkant i denne utviklingen. 

BygningsInformasjonsModellering er en metode for å digitalisere informasjon om et byggeprosjekt. Løsningen forenkler planleggingen og utførelsen av bygge-prosjekter.

Prosesstankegang for planlegging, gjennomføring og drifting av byggeprosessen. datasystemer som lager avanserte plantegninger, hvor alle bygnings-elementene er inkludert. Modellen er tilgjengelig for alle de ulike aktørleddene i byggeprosessen, fra snekkere og flisleggere til arkitekter, ingeniører og elektrikere. Ved at de samarbeider unngår man feil, og forenkler planleggings- og byggeprosessen

VI TILBYR

  • Miljøriktig energistyring

  • Funksjonelle belysnings og varmeanlegg

  • Systemer og løsninger for sikring, alarm og rømning

  • Prosedyrer og underlag til drift og vedlikehold av bygget

bottom of page