top of page
Åpenhetsloven
Allier Gruppen

Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 

Allier Gruppen jobber bevisst med aktsomhetsvurdering av våre leverandører

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Figur 1 - èpenhetsloven_Allier Gruppen .jpg

Allier Gruppen er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen, blir ivaretatt av Konektas servicekontor på vegne av alliansens 10 eierselskaper.

 

Les mer om Konekta her: www.konekta.no


Code of Conduct

Vi har i alle våre samarbeidsavtaler “Code of Conduct” som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.


Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess. I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

 

Informasjon og innsyn

Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30 juni hvert år.

Les redegjørelse for aktsomhetsvurdering her

 

Les mer om prosessen og informasjon om Åpenhetsloven under Konekta


Redegjørelsesplikt
Ved henvendelser
Kontakt e-post apenhetsloven@allier.no

Frister til å svare på henvendelser:

  • 3 uker

  • 2 måneder hvis opplysninger må hentes inn fra leverandører

Figur 2_Aktsomhetsvurderinger av lev._Allier Gruppen.jpg

Figuren viser hvordan aktsomhetsvurderingen av våre leverandører blir gjennomført internt i Allier Gruppen og via vår allianse Konekta. 

bottom of page